Nu finns byarådet också på Facebook. På Facebooksidorna finns aktuell information om isens och skidbanornas skick. Där finns också information om kommande evenemang eller liknande. Klicka här för att gå till vår Facebooksida

Byarådets verksamhetsområde omfattar byarna Pörtsnäs, Galtarby, Östanå, Kobböle, Nivelax och Tappo. Dess hemort är Kimitoöns kommun.

Byarådet strävar till att genom sin verksamhet aktivera byborna och befrämja deras livskvalitet och trivsel, samt framföra bybornas åsikter och övervaka deras gemensamma intressen.

Byarådets verksamhet är vinterbetonad och till verksamheten hör bland annat att:

- upprätthålla skidspåren.
- att sköta om rinken och isen vid "Bjärkaspotten".
- att ordna olika jippon vintertid, som t.ex. ishockeymatcher, familjejippon och Minitvärs med skidskpår till Dalsbruk.


Rinken är belägen på Bjärkaspotten invid byarådsstugan. Byarådsstugan är varm och där går det bra att byta om till skridskor och dricka lite varm saft.

Det går bra att skrinna även på kvällstid för rinken är uppbelyst. Det finns lista på ansvarspersoner som sköter om underhållet av rinken vid t.ex. snöfall. Skötseln sker på talkoanda enligt tid och möjlighet.

Har du ytterligare frågor om rinken kan du kontakta Håkan Sjögren från byarådet.Kontakta oss:
Byarådets ordförande: Lisbet Lindblom
Rinkenansvarig: Håkan Sjögren
Skidspårsansvarig: Dennis Nordell

@ webmasterSök på byarådets sidor