Kontakta oss:

Byarådets ordförande:
Lisbet Lindblom, lilindblom@kitnet.fi, tfn: 050 5233788

Rinkenansvarig: Håkan Sjögren

Skidspårsansvarig: Dennis Nordell

Kontakta oss:
Byarådets ordförande: Lisbet Lindblom
Rinkenansvarig: Håkan Sjögren
Skidspårsansvarig: Dennis Nordell

@ webmaster

Sök på byarådets sidor