Byarådets verksamhetsområde omfattar byarna Pörtsnäs, Galtarby, Östanå, Kobböle, Nivelax och Tappo. Dess hemort är Kimitoöns kommun.

Byarådet strävar till att genom sin verksamhet aktivera byborna och befrämja deras livskvalitet och trivsel, samt framföra bybornas åsikter och övervaka deras gemensamma intressen.

Byarådets verksamhet är aningen vinterbetonad och till verksamheten hör bland annat att:

- upprätthålla skidspåren.
- att sköta om rinken och isen vid "Bjärkaspotten".
- att ordna olika jippon vintertid, som t.ex. ishockeymatcher, familjejippon och Minitvärs med skidskpår till Dalsbruk.

Här finns en länk till Nivelaxnejdens Byaråds stadgar om du vill veta flera detaljer om verksamheten.

Här finns verksamhetsberättelsen för 2011 och verksamhetsplanen för 2012 att ladda ner (filen är i pdf-format).

Verksamhetsberättelsen 2011, verksamhetsplan 2012.pdf

Om du vill understöda byarådets verksamhet kan eventuella bidrag betalas in på kontot:

555041-215198, Andelsbanken Raseborg Dalsbruk
IBAN FI 5455504120015198
BIC-kod OKOYFIHHInuti byarådets stuga vid rinken.<< tillbaka ...

Kontakta oss:
Byarådets ordförande: Lisbet Lindblom
Rinkenansvarig: Håkan Sjögren
Skidspårsansvarig: Dennis Nordell

@ webmaster

Sök på byarådets sidor