Här finns verksamhetsberättelsen 2013 och plan för 2014

Verksamhetsberättelse 2013 och -plan 2014.pdf<< tillbaka ...

Kontakta oss:
Byarådets ordförande: Lisbet Lindblom
Rinkenansvarig: Håkan Sjögren
Skidspårsansvarig: Dennis Nordell

@ webmaster

Sök på byarådets sidor